modeli_in_priporocila

9 1 Uvod opremo v šolah ter vložiti dodatne napore v pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako bomo zagotovili večjo kakovost, zmanjšali razlike med učenci in dijaki ter zagotovili enake možnosti. Ker ni možno napovedati, da bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovolje- vale izvajanje pouka v šolah tako, kot je potekal pred 16. marcem 2020, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo štiri modele, ki so temelj za organizacijo in izva- janje pouka v prihodnje. Modeli so naravnani tako, da bi šole lahko ob upoštevanju zdra- vstvenih priporočil v čim večji meri izvajale pouk v šoli. Predvidena je tudi kombinacija pouka na daljavo in v šoli in le v skrajnem primeru samo izvajanje pouka na daljavo. Vse načrtovane aktivnosti in predvideni ukrepi temeljijo na obstoječi zasnovi slovenskega šolskega sistema, ki je opredeljen z zakonskimi in podzakonskimi akti ter s strokovnimi dokumenti. Upoštevane so tudi prostorske in kadrovske možnosti šol.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3