modeli_in_priporocila

46 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila 3.3 Modeli srednješolskega izobraževanja Za srednješolsko izobraževanje so načrtovani štirje modeli in trije podmodeli, ki so prikazani na Sliki 7. Modeli so naravnani na različno zahtevne zdravstvene ukrepe, ki bi lahko nastali zaradi epidemiološkega stanja v Sloveniji v obdobju začetka šolskega leta ali kadar koli med šolskim letom. Aktiviranje posameznega modela za šole se določi na nacionalnem nivoju . Od- ločitev o tem sprejme Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje. 16 Odločitev za aktiviranje podmodela , ki predvideva zaprtje šole , sprejme Vlada RS oziroma ministrica , pristojna za izobraževanje. Ravnatelj šole vse informacije, ki so vezane na potrebne ukrepe v zvezi zapiranjem šole, posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport po telefonu 01 400 52 69 ali 030 483 010 ali na e-naslov, ki bo od 1. sep- tembra 2020 dalje objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/) . Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprej- me ravnatelj šole na predlog Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za srednje šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 16 Določila 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3