modeli_in_priporocila

44 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila • Pri poučevanju na daljavo naj učitelji namenijo pozornost videorazlagam. Potre- bna je tudi asinhrona (vnaprej posneta) razlaga, ki učencu omogoča samostojno razpolaganje s časom in individualizirano usvajanje snovi, kar pomeni, da si lahko učenec razlago predvaja večkrat. • Šola vzpostavi usklajen način dostopanja do učencev, posebej za učence iz ran- ljivih skupin. Pouk na daljavo se izvaja 5 dni v tednu. Ravnatelj z organizacijo dela prerazporedi strokovne delavce za pouk v razredu in za pouk na daljavo. V času izvajanja pouka na daljavo učitelji in šola vodijo evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo. Če se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, naj razrednik v zvezi s tem vzpostavi stik s starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge. • Za izvajanje pouka na daljavo mora šola pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje v oddelku, za katerega poteka pouk na daljavo. Pregled nad izvajanjem pouka na daljavo ima ravnatelj. • Pri pripravi načrta organizacije dela naj bo posebna pozornost namenjena tudi obremenjenosti učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Zlasti pri načrtovanju pouka na daljavo je treba upoštevati vse okoliščine in čas, ki ga zahteva kakovost- no poučevanje na daljavo. • Za izvajanje podmodela BC1 šole smiselno uporabijo priporočila, ki veljajo za izvajanje modela C za učence, ki se izobražujejo na daljavo.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3