modeli_in_priporocila

42 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila jevanja znanja. Ob tem naj bodo pozorni pri uporabi različnih spletnih orodij in programov ter tehničnih zmožnosti učencev. • Učitelji naj pripravljajo prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potre- bami; navodila zanje naj individualizirajo in prilagodijo učenčevemu primanj- kljaju. Smiselno naj upoštevajo individualizirani program. Pri oblikovanju nalog in navodil za učence pa se vključita tudi svetovalni delavec in učitelj dodatne strokovne pomoči, • Za tujejezične učence so primerne slikovne predstavitve učnih vsebin. Priporoča- mo prilagoditev aktivnosti tako, da so s temi učenci realizirani temeljni cilje. Šola naj v okviru izobraževanja na daljavo, skladno z možnostmi, vzpostavi učenje slovenskega jezika. • Didaktična priporočila, ki jih je Zavod RS za šolstvo naslavljal šolam za pouk na daljavo v šolskem letu 2019/2020, naj šole smiselno uporabijo pri realizaciji modela D.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3