modeli_in_priporocila

4 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Med priložnostjo, dolžnostjo in bremenom: slovenski sistem vzgoje in izobraževanja v času, zaznamovanem s Covid-19 S istem vzgoje in izobraževanja na Slovenskem je v svoji 470-letni zgodovini pre- hodil zahtevno, a odločno pot za svoj obstanek in modernizacijo. Nanj so vedno vplivale stvarne zgodovinske razmere aktualnega časa, ki so si jih na podlagi svojih videnj in potreb po še boljšem jutri postavljali ljudje sami. Podobno kot je začetna razvoj- na ideja o vzpostavitvi slovenskega šolstva sovpadala s časom boja proti tedaj neozdrav- ljivi epidemiji kuge, se je današnje obdobje boja proti epidemiji koronavirusne bolezni covid-19 v našem prostoru začelo v trenutku, ko bo treba zopet temeljito premisliti o nadaljnjem razvoju sistema vzgoje in izobraževanja v državi. Še pred tem pa ga bo treba obdržati na nogah in napeti vse sile, da bomo v danih razmerah vsi skupaj zagotovili nadaljnje izvajanje procesa na kar se da nemoten način, ki nam ga bo narekoval ritem izpostavljenosti virusnim obolenjem. In prav slednjemu je namenjena vsebina publikaci- je, ki je pred vami. Dovolite, da v zelo kratkem zgodovinskem orisu pokažem, zakaj je prav sistem vzgoje in izobraževanja tisti gradnik naše narodne identitete in samozavesti, ki ga je tre- ba v vseh razmerah, na čelu z državno podporo, skrbno negovati in se boriti za njegov obstanek ter nadaljnji razvoj. Vse od začetne Trubarjeve ideje ljudskih šol za otroke vseh slojev v slovenskem jeziku (1550) do prvih brezplačnih jezuitskih visokošolskih pro- gramov filozofije in teologije (1619) je bilo šolanje omejeno na izbrane potomce plemstva, premožne in nadarjene moške. S t. i. šolsko reformo v času vladanja Marije Terezije je bilo šolstvo leta 1770 razglašeno za politicum oz. politično zadevo, o kateri ima pravico odločati država. Splošna šolska obveznost v avstrijskih deželah in tako tudi na slovenskih tleh, na katerih je odločilno vlogo odigral Blaž Kumerdej, je bila uzakonjena decembra Avtor: Nebojša Tejić, STA prof. dr. Simona Kustec ministrica Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3