modeli_in_priporocila

38 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Delovanje šolske knjižnice se uredi tako, da se upošteva higienske ukrepe za pre- prečevanje širjenja virusa. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu ali prek računalniške oziroma prek videopovezav. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Enako naj v največji možni meri potekajo sestanki zaposlenih. Če potekajo v živo, naj udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe maske, upoštevajo naj navodila medicine dela. V učilnici, kjer so navzoči zgolj učenci enega razreda, za učence ni potrebna upo- raba mask. Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v prim- eru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (min. 1,5 metra), z izjemo učiteljev prve- ga VIO oziroma po presoji pooblaščenega specialista medicine dela. V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci skladno s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3