modeli_in_priporocila

26 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Veljavnost modela A-OŠ Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem za- vodu. Odpravljene so vse omejitve, ki so bile izdane v času epidemije covid-19. Šole in zavodi izvajajo celotno vzgojno-izobraževalno dejavnost enako kot pred epidemijo. Pose- bno pozornost namenjajo pridobivanju in vzdrževanju higienskih navad in se izobražu- jejo o preprečevanju nalezljivih bolezni. Pouk bodo osnovne šole izvajale po modelu A, če s sklepom Vlade RS oziroma ministrice, pristojne za izobraževanje, ne bo drugače odločeno. Uporabnost modela A-OŠ Model se uporablja za šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo programe za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Priporočila za načrtovanje in izvajanje vzgojno- izobraževalne dejavnosti • Pretekle izkušnje z izvajanjem pedagoškega procesa v času epidemije covid-19 so pokazale, da so določene prilagoditve izvajanja pouka v tovrstnih razmerah nujne ne glede na to, ali spremembe še dopuščajo pouk »v živo« ali je treba pouk izvajati »na daljavo«. Kljub temu da v primeru modela A-OŠ prilagoditve oblik pouka niso predvidene, naj se pouk organizira tako, da bi morebitna uveljavitev drugačnega modela zaradi poslabšanja razmer pomenila čim manjšo motnjo v pedagoškem procesu, ki se zaradi prilagoditev izvajanja pouka v izjemnih razme- rah ne prekine, temveč preide v okoliščinam prilagojeno obliko. Model A-OŠ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3