modeli_in_priporocila

22 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Slika 6: Modeli in podmodeli osnovnošolskega izobraževanja ki bo od 1. septembra 2020 dalje objavljen na spletni strani ministrstva (www.gov.si/ drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/ ” www.gov.si/ drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/) . Odločitev za aktiviranje podmodela za zaprtje posameznih oddelkov šole sprej- me ravnatelj šole na predlog epidemiološke službe Območne enote Nacionalnega inšti- tuta za javno zdravje. Odločitev ravnatelj še isti dan sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Modeli osnovnošolskega izobraževanja v šolskem letu 2020/21 Model A-OŠ Vsi učenci se izobražujejo v šoli. Model D-OŠ Vsi učenci se izobražujejo na daljavo. Model B-OŠ Vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ. Model C-OŠ Učenci od 1. do 3. r. (4., 5. r.) 9 se izobražujejo v šoli, učenci od 5. do 9. r. se izobražujejo na daljavo. Podmodel BC1-OŠ Učenci posameznega oddelka se izobražujejo na daljavo. Podmodel BC2-OŠ Učenci posamezne šole se izobražujejo na daljavo. 9 V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole, ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, se ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda (velja za model C-OŠ).

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3