modeli_in_priporocila

2 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 Modeli in priporočila Uredil: dr. Vinko Logaj Avtorji: dr. Simona Kustec , dr. Vinko Logaj, dr. Milan Krek, dr. Andrej Flogie, dr. Polonca Truden Dobrin, dr. Milena Ivanuš Grmek Strokovni pregled: dr. Janez Vogrinc, Doris Kužel Jezikovni pregled: Valentin Logar Izdala in založila: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Zavod Republike Slovenije za šolstvo Za izdajatelja: dr. Simona Kustec in dr. Vinko Logaj Infografika: Mojca Lampe Kajtna Urednica založbe: Zvonka Kos Spletna izdaja Ljubljana, 2020 Publikacija je brezplačna. Publikacija je dosegljiva na: www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI- ID =23662339 ISBN 978-961-03-0517-0 (pdf)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3