domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
 

Seminarji

Seminarji so krajše ali daljše oblike usposabljanja, namenjena pridobivanju novih znanj, nadgrajevanju že usvojenih znanj ter strokovni in osebnostni rasti posameznika in kolektiva. So najpogostejša oblika izobraževanja v sistemu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja in povezujejo strokovne delavce različnih predmetov, področij in nivojev ali pa se navezujejo na posamezne predmete in so namenjene ciljni publiki. Letošnja ponudba seminarjev, ki jo je pripravil Zavod RS za šolstvo, obsega dve kategoriji programov.

Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ) omogoča usposabljanje s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter