logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Poletna šola 2017

Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti sta od 30. 7. do 11. 8. 2017 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Bohinju organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Poletno šolo sofinancira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

 

Prijavna dokumentacija:

Informacija o poletni šoli 2017

Prijavni postopek, pogoji in merila izbora 2017

Prijavnica 2017

Okvirni program poletne šole 2017

Hišni red v CŠOD Bohinj

Utrinki:

Poletna šola 2017

Primeri gradiv s poletne šole