logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Poletna šola 2017

Rok za prijavo na letošnjo Poletno šolo slovenščine je 8. 5. 2017.

Zavod RS za šolstvo in Center šolskih in obšolskih dejavnosti bosta od 30. 7. do 11. 8. 2017 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Bohinju organizirala Poletno šolo slovenščine za otroke in mladostnike slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Poletno šolo sofinancira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.

 

Prijavna dokumentacija:

Informacija o poletni šoli 2017

Prijavni postopek, pogoji in merila izbora 2017

Prijavnica 2017

Okvirni program poletne šole 2017

Hišni red v CŠOD Bohinj