Slovenščina za Slovence po svetu  
Ohranjanje maternega jezika in kulture je ena od temeljnih človekovih pravic

Zunaj Slovenije živi približno 500.000 Slovencev in njihovih potomcev: zamejci, zdomci in izseljenci. Skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu je ena izmed prednostnih nalog države Slovenije; v Evropi sta to dopolnilni pouk slovenščine in slovenščina v Evropskih šolah, v prekomorskih državah pa pouk slovenščine in drugih predmetov v slovenskem jeziku – sobotne »šole«.

Dopolnilni pouk Sobotne šole Sobotne šole Sobotne šole

    
© 2007 Zavod RS za šolstvo. Vse pravice pridržane.
Uredniški odbor