domov

SLO

Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v VIZ za leto 2017

Ljubljana, 12.05.2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017, do 12.00 ure.

Vse informacije dobite v priloženih datotekah.

 

Razpis
Priloga A –Namen, cilji in vsebina
Priloga B – Postopek in merila
Priloga 1 – Prijavnica
Priloga 2 – Potrdilo o sodelovanju tuje institucije
Priloga 3 – Vzorec pogodbe
Priloga 1 k pogodbi – Zaključno poročilo
Priloga 2 k pogodbi – Zahtevek za izplačilo
Priloga 4 – Potrdilo o sodelovanju z lokalnim okoljem
Priloga 5 – Potrdilo o sodelovanju predstavništva tuje države
Priloga 6 – Potrdilo o sofinanciranju s strani sponzorjev

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter